ភាសាខ្មែរ

-ខេត្តខ្មែរដែលបានបាត់បង់នៅប្រទេសវៀតណាម

ថ្ងៃទី០៤ខែមិថុនាជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម។ដែលត្រូវបានបារាំងកាត់ទឹកដីនេះដោយគ្មានបានសួរប្រជាជនដែលរស់នៅលើដីនោះឡើយ។​ កត្តានេះបង្កឡើងដោយបារាំងចង់បង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិន តែ ហូជីមិញ និង បាវដាវ រៀបល្បិចចង់លេបយកដីនេះ ដោយយល់ឃើញថាអាណាព្យាបាលបារាំង បានផ្លាស់ប្ដូរទេសាភិបាលបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនជាច្រើនរូប ទើបសំរេចផែនការនេះនៅថ្ងៃនេះ ដោយមានស្រីជាធ្នាក់ផងដែរ។ ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ជាខួបលើកទី៦៩ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដី គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៩មក។

 • ព្រះត្រពាំង (ត្រាវិញ-វិញ​ប៊ិញ)
 • ឃ្លាំង (សុក​ត្រាំ​ង-បាក​លៀវ)
 • មាត់ជ្រូក (អាន​យ៉ាង-ចូ​វ​ដុក-ឡុង​ស្វៀង)
 • ក្រមួនស (ជឿង​ធៀន- ​រ៉ាច​យ៉ា-កឹង​ថឺ-បា​ស្វៀង-អាង​ស្វៀង)
 • ពលលាវ (បា​ស្វៀង-អាង​ស្វៀង)
 • ទឹកខ្មៅ (អាង​ស្វៀង-កា​ម៉ៅ​-​បាក​លៀវ)
 • ពាម (កៀង​យ៉ាង-ហា​តៀង-រ៉ាច​យ៉ា)
 • ព្រែក​ឫស្សី (ផុង​យិញ)
 • លង់​ហោរ (វិញ​ឡុង-ត្រា​វិញ​-​សា​ដែក)
 • បា​រ៉ា​ជ្ញ (ឡុង​ស្វៀង)
 • រោងដំរី (តី​និញ)
 • ព្រៃនគរ (សៃហ្គន-ហូជីមិញ-យ៉ាឌិញ​-​ចឺ​ឡឺន)
 • ទួល​តា​មោក (ប៊ិញ​យឿង-​ប៊ិញឡុង)
 • ផ្សារ​ដែក​ (កៀន​ផុង)
 • ចង្វា​ត្រពាំង (ភឿក​ថាញ់-ផឿក​ឡុង)
 • មេ​ស (ឌិញ​ទឿង)
 • កោះគង (ឌិញ​ទឿង-ឡុង​អាន)
 • ព្រះ​សួគ៌ា (ផឿក​ទ្វី-ប៊ិញ​ទ្វី)
 • កំពង់ឫស្សី (កៀន​ហ្វា)
 • ឈ្មោះ​ថ្មី (ឡុង​អាន)
 • អូរកាប់ (​វុង​តៅ)

ថ្នាក់ខ្មែរ

នៅក្នុងថ្នាក់ខ្មែរពួកយេីងបានរៀនពីវេយ្យាករណ៍ ហេីយវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នោះគឺបានសិស្សានុសិស្ស​ស្រាវជ្រាវហេីយយកមកធ្វេីបទបង្ហាញពីវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នោះ

 1. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1ODA2NTMyNDRa/details
 2. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0NDE2NTk3MDZa/details
 3. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0Mzk0ODQ3OTZa/details
 4. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1NzQzMjQwOTha/details
 5. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0NDE3MTc0NTRa/details
 6. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0NDEwNDg5NDla/details
 7. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1NTA2MTAxODha/details
 8. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1NDUzOTM3NjVa/details
 9. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1Nzg2OTIzOTha/details